Societatea are implementate propriile sisteme de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă şi securitate socială, fiind certificată:

- SR EN ISO 9001:2001

- SR EN ISO 14001:2005

- OHSAS 18001:2008

- SA 8000:2008.