Denumire lucrare Beneficiar Calitatea Valoare
contract
Data finalizării
Modernizare Centru Plasament Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi
Contractant unic 327782,04 Martie 2008
Reabilitare drumuri comunale Primăria Comunei Lieşti Contractant unic 357134,64 Aprilie 2008
Reabilitare drum comunal Primăria Comunei Fârţăneşti Contractant unic 410921,52 Iunie 2008
Întreţinere drumuri pietruite Consiliul Judeţean Galaţi Contractant unic 512655,19 Mai 2010
Centrul Multifuncţional
de Servicii Sociale "Speranţa"
Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă
"Vasile cel Mare" Galati
Contractant unic 471251,88 Martie 2011
Proiectare şi execuţie a unei baze sportive
multifuncţionale tip II, Comuna Lieşti
Consiliul Local Lieşti Contractant unic 498863,86 Decembrie 2009
Reparaţii cantină
Şcoala Specială nr. 2 C-tin Pufan
Şcoala Specială nr. 2 C-tin Pufan Contractant unic 278966,38 Septembrie 2009
Teren sport
Comuna Tudor Vladimirescu
Consiliul Local Tudor Vladimirescu Contractant unic 332897,15 Noiembrie 2009
Pietruire drum comunal DC 9,
localitatea Cavadineşti, judetul Galati
Consiliul Local Cavadineşti Contractant unic 513894,11 Decembrie 2009
Şcoala Iorgu Iordan-reabilitare şi modernizare
în folosul elevilor şi cadrelor didactice
U A T Municipiul Tecuci Contractant unic 1269324,19 Noiembrie 2010
Proiectare şi executie-"Înfiinţare drumuri
săteşti în comuna Şendreni, judeţul Galaţi"
Consiliul Local Sendreni, Judeţul Galaţi Asociat 759555,68 Mai 2011
Modernizare şi extindere
"Centru de recuperare şi reabilitare
a persoanelor cu handicap adulte nr.1"
Consiliul Judeţului Galaţi Contractant unic 985794,54 Mai 2011
Reparatii pod din beton armat pe DJ242B, km 30+974,
loc. Balinteşti comuna Bereşti Meria, judeţul Galaţi
Consiliul Judeţului Galaţi Contractant unic 769414,6 Iunie 2011
Reabilitare dispensar uman,
Comuna Cuza Vodă, Judeţul Galaţi
Comuna Cuza Vodă Contractant unic 546250,67 Martie 2011
Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă
în comuna Vârlezi, jud. Galaţi
Primăria Comunei Vârlezi Contractant unic 609074,72 În execuţie
Modernizare şi extindere Şcoala nr.3 cu clasele I-VIII,
Modernizare Şcoala nr.2 cu clasele I-VIII, Comuna Lieşti, jud. Galaţi
UAT Comuna Liesti Contractant unic 3011053 În execuţie
Modernizare şi extindere corp A
Şcoala Gimnazială Fîntînele, Comuna Scînteieşti, jud. Galaţi
Primăria Comunei Scînteieşti Contractant unic 1114245,63 Mai 2012
Alimentare cu apă sat
Odaia Manolache, Comuna Vânători
Primăria Comunei Vânători Contractant unic 1800000 În execuţie