EchipaSecuritatea munciiProtecţia mediului

Anual, în termeni de procese de Resurse Umane, pentru societatea ROMSIT CONSTRUCT înseamnă două obiective majore: instruirea angajaţilor şi managementul performanţei. Obiectivele sau, mai exact, efectele dezvoltării acestor procese la nivel de companie considerăm că susţin strategia noastră de răspuns la contextul economic actual. În instruirea angajaţilor ne axăm în special pe programe de dezvoltare personală, la care se adaugă cursuri de leadership, negociere, cursuri de comunicare şi cursuri tehnice, adresate tuturor angajaţilor.
În plus, recompensarea salariaţilor este strâns legată de rezultatele obţinute de aceştia. Motiv pentru care evaluarea performanţelor trebuie privită ca modalitate de a spori productivitatea angajaţilor.
Relaţia societăţii cu salariaţii este una flexibilă, aceştia vor putea alege, din mai multe tipuri de beneficii, pe acelea care corespund în mai mare măsură nevoilor lor astfel încât fenomenul de "fluctuaţie a personalului" nu mai reprezintă o problemă a societăţii noastre întrucât ROMSIT CONSTRUCT are în prezent o cultură organizaţională, societatea îşi apreciază şi îşi motivează angajaţii.

Implementarea sistemului de management integrat (calitate – mediu - securitate şi sănătate în muncă);
Expertizarea medicală a întregului personal şi emiterea fişelor de aptitudine profesională;
Instruire şi simulări privind modul de acţiune pentru situaţii de urgenţă ( incendiu, cutremur) în şantiere precum şi la locurile de cazare a personalului.
Cel mai important obiectiv al firmei ROMSIT CONSTRUCT în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este de a menţine şi dezvolta capacitatea de muncă, securitatea şi sănătatea angajaţilor la procesele de muncă şi de a preveni accidentele de muncă şi bolile profesionale.

Departamentul de cercetare şi dezvoltare al ROMSIT CONSTRUCT studiază în permanenţă atât materiale cât şi tehnologii minim poluante, cu conţinut de materie reciclată cât mai ridicat precum şi consum energetic scăzut.
Un accent deosebit se pune pe durabilitatea lucrărilor în timp şi rezistenţa la variaţii şi amplitudini mari ale factorilor climatici sau mecanici provocaţi de punerea în folosinţă. Maximizarea durabilităţii înseamnă minimizarea consumului iar aceasta este promisiunea ROMSIT CONSTRUCT pentru România de mâine.

colaj lucrari reprezentative